Naziv programa: 
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka:
Elektrotehnika

Zanimanje:
Tehničar računarstva

Kratak opis zanimanja:

Kandidati koji se opredijele za ovo zanimanje će, kroz niz stručnih predmeta, sticati znanje iz područja: hardvera, sistema administracije, multimedija, programiranja i elektronike. Na kraju obrazovanja, kandidati bivaju osposobljeni da održavaju računarske sisteme, poznaju konfiguraciju računara ili računarske mreže, programiraju u modernim programskim jezicima, a posjeduju i znanja o informaciono-komunikacionim tehnologijama.
Mogućnosti nakon završene škole, su mnogobrojne: zaposlenje u kompanijama koje se bave računarima, njihovom prodajom ili održavanjem, organizacijama koje se bave programiranjem, ili rade u poslovnim organizacijama na održavanju računarskih mreža i slično.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara računarstva;
• Razvijanje sistematičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske:

**** 1 čas za modul Kultura religija koji se izučava u II polugodištu
*** Planirane Godišnjim programom rada škole u skladu sa zakonom
** Do dva časa sedmično u skladu sa zakonom
* Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni u IV razredu u skladu sa zakonom

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje tehničar računarstva mogu se upisati kandidati koji imaju:
• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Prethodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema, a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku. Praktični dio nastave se obavlja u specijalizovanim kabinetima, namjenjenim za praktičnu nastavu u prostoru organizatora obrazovanja.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upisane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu.

Cijena: 
• Određena;
• Zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika;
• Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis – kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija.