Naziv programa: 
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
Kvalifikacija, prekvalifikacija

Struka: 
Ekonomija, pravo, trgovina

Zanimanje:
Poslovni sekretar
III stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:

Poslovni sekretar je osoba koja koordinira i obavlja kancelarijske poslove. Ovlašćenja i odgovornosti poslovnog sekretara razlikuju se u zavisnosti od vrste ustanove u kojoj radi i od formalnih nadležnosti koje su određene unutrašnjim pravilnicima ustanove. Vodi računa da rukovodioci, zaposleni radnici, klijenti i poslovni partneri kompanije pravovremeno dobijaju potrebne informacije, važne za održavanje dobrih internih odnosa i dobrih poslovnih odnosa sa spoljnim partnerima. U dogovoru sa rukovodiocem zakazuje sastanke i vodi računa o rasporedu njegovih sastanaka, vremenu i mjestu njihovog održavanja. Odgovara na direktne ili telefonske upite, dočekuje klijente, poslovne partnere, zaposlene i dr. koji su došli kod rukovodioca i uslužuje ih dok ih rukovodilac ne primi. Prima i šalje dnevnu običnu i e-mail poštu naslovljenu na odeljenje u kojem radi, i vodi evidenciju o tome. Prema uputstvima rukovodioca piše poslovne dopise i pisma, popunjava različite formulare, obrasce i sl.
Poslovni sekretar treba biti sposobna, preduzimljiva i organizovana osoba, emocionalno stabilna i strpljiva.
Bitno je da se lako pismeno i usmeno izražava, da je komunikativna i ljubazna prema ljudima.

Organizator obrazovanja:
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje ”COOT”.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova poslovnog sekretara;
• Razvijanje sistemaičnosti i odgovornosti u radu;
• Razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina u radu sa klijentima;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa rukovodiocem i ostalim zaposlenim radnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske :

program rada i broj časova po predmetima

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje poslovni sekretar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Predhodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene, te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.
Obučeni predavači sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem, odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se utvrde kao razlika za polaznike upsane na kvalifikaciju ili prekvalifikaciju.
Termini za izvođenje nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.
• Praćene I ocjenjivanje rada kandidata tokom praktične nastave.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi, nakon završenog školovanja.

Cijena: 
Određena zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika. Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis za zanimanje
Poslovni sekretar – kvalifikacija, prekvalifikacija.