Oblast:
Prerada metala

Vrsta programa:
Stručno osposobljavanje

Ciljevi programa:
• osposobljavanje polaznika da izrađuje proizvode na CNC mašinama alatkama u skladu sa tehničko-tehnološkom dokumentacijom prema prethodno definisanom CNC programu,
• osposobljavanje polaznika za savladavanje osnova ručnog programiranja, te programiranja u pogonu, 
• osposobljavanje polaznika za monitoring kontrolu obradnog procesa, te obavljanje potrebnih usklađivanja,
• osposobljavanje polaznika za obavljanje mjerno-kontrolnih operacija, interpretiranje njihovih rezultata, te po potrebi izvođenje korekcija,
• osposobljavanje polaznika za razvijanje radnih osobina, odgovornosti, kritičkog odnosa prema radu, te pravilnog odnosa prema sredstvima rada.

Sadržaj obuke: 
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala je organizovan u četiri modula, od kojih svaki obuhvata određen broj časova teorijske i praktične nastave.

ModuliBroj casova
TeorijaPraksaUkupno
Modul I
223860
Modul II223860
Modul III223860
Modul IV243460
Ukupno90150242

Uslovi za upis:
U program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala može se upisati kandidat koji ima:
• Završenu srednju školu;
• Najmanje 18 godina;
• Uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad.

Oblik izvođenja programa:
Program osposobljavanja u trajanju od 240 časova realizovaće se redovnom ili konsultativnom nastavom.
Teorijski dio programa, predavanja, u trajanju od 90 časova izvodi se u učionici ustanove, organizatora obrazovanja.
Praktični dio programa, u trajanju od 150 časova izvodi se u ustanovi sa kojom organizator ima sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadziraće mentor.

Trajanje programa:
Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala traje šest mjeseci.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Pismeni ispit – na kraju sprovedene obuke
• Praktični ispit – na kraju sprovedene obuke
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku obuke

Dokaz obuke:
Javno važeće uvjerenje sa mogućnošću upisa u radnu knjižicu.
Uvjerenje je priznato kako kod nas tako i u inostranstvu.

Cijena: 
Određena u KM