Naziv programa: 
Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica

Organizator obrazovanja:
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje “COOT”.

Oblast:
Zdravstvo

Vrsta programa:
Stručno osposobljavanje

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica;
• Razvijanje humanih odnosa prema bolesniku / štićeniku;
• Razvijanje komunikacijskih vještina sa starijim licima;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa medicinskim osobljem.

Sadržaj obuke:
Program osposobljavanja za njegovatela starijih i nemoćnih lica obuhvata nastavne sadržaje iz sljedećih predmeta:

PredmetiBroj casova
PVjPN Ukupno
Osnovi gerontologije, anatomije i fiziologije
3030

Njega starijih, nemoćnih i bolesnih lica
1303080240
Zaštita na radu i prva pomoć 102030
Praktična nastava i praktičan rad u zdravstvenoj i/ili socijanoj ustanovi
200200
Ukupno17050242500

Uslovi za upis:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica može se upisati kandidat koji ima:
• Završenu osnovnu školu;
• Najmanje 18 godina;
• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja.

Oblik izvođenja programa:
Program osposobljavanja u trajanju od 500 časova realizovaće se redovnom ili konsultativnom nastavom.
Teorijski dio programa, predavanja, u trajanju od 170 časova izvodi se u učionici ustanove, organizatora obrazovanja.
Vježbe, u trajanju od 50 časova, se izvode u specijalizovanoj učionici, kabinetu za vježbe kod organizatora obrazovanja.
Praktični dio programa, u trajanju od 280 časova izvodi se u zdravstvenoj i socijalnoj ustanovi sa kojom organizator ima sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadziraće mentor – viša medicinska sestra.

Trajanje programa:
Program osposobljavanja za poslove njegovatelja šest mjeseci.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:

• Pismeni ispit – na kraju sprovedene obuke
• Praktični ispit – na kraju sprovedene obuke
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku obuke

Dokaz obuke:
Javno važeće uvjerenje sa mogućnošću upisa u radnu knjižicu
Uvjerenje je priznato kako kod nas tako i u inostranstvu.

Cijena: 
Određena u KM