Naziv programa: 

Srednjeg stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka: 
Zdravstvo

Zanimanje:

Medicinski tehničar
IV stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:
Medicinska sestra – tehničar radi na poslovima prijema bolesnika u zdravstvenu ustanovu, priprema bolesnika za kontakt sa ljekarom i za različite ljekarske intervencije. Direktno učestvuje u dijeljenju terapije i obučava pacijente o pravilnom konzumiranju lijekova i ishrani. Medicinska sestra, takođe, posmatra, prati i procjenjuje tjelesno I psihičko stanje i ponašanje svojih pacijenata i na osnovu toga daje važne podatke ljekaru za prepoznavanje i praćenje toka bolesti.
Medicinska sestra – tehničar, nakon dobijanja zvanja, može da radi na skoro svim odjelima i mjestima u okviru zdravstvene ili socijalne zaštite u zemlji ali i u inostranstvu gdje je mogućnost zaposlenja za ove kadrove izuzetno velika.

Organizator obrazovanja:
Centar za obuku i obrazovanje odraslih Trebinje “COOT”.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova medicinskog tehničara;
• Razvijanje humanih odnosa prema bolesniku;
• Razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina sa oboljelim osobama;
• Razvijanje samostalnosti u radu i adekvatne komunikacije i saradnje sa ostalim medicinskim osobljem.

 

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje medicinski tehničar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Predhodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene , te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva. Teorijska nastava se realizuje i u specijalizovano opremljenim kabinetima za anatomiju, zdravstvenu njegu i laboratoriji.
Obučeni predavači, ljekari sa višegodišnjim iskustvom u radu u nastavi, te verifikovanim pedagoškim znanjem odabraće adekvatan pristup i pružiti podršku svakom polazniku.
Vježbe, praktična nastava, odvijaju se u kabinetu za praktičnu nastavu kao i Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Trebinje.
Rad polaznika na praktičnoj nastavi prati mentor – diplomirana medicinska sestra sa dugogodišnjim iskustvom i radom u praksi.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se uvrde kao razlika za polaznike upsane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.
• Praćenje i ocjenjivanje rada kandidata tokom praktične nastave.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu.

Cijena: 
Određena zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika. Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.

 

U toku je evidentiranje zainteresovanih kandidata za upis u medicinsku školu – kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija.