KONKURS

SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE ODRASLIH, PREKVALIFIKACIJA, DOKVALIFIKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

 

Na osnovu člana 25., stav 1. Zakona o obrazovanju odraslih (Službeni glasnik Republike  Srpske,  broj 59/09), Centar za obuku i obrazovanje odraslih iz Trebinja

 r a s p i s u j e

K O N K U R S

za upis kandidata u programe srednje stručnog obrazovanja odraslih,

prekvalifikacije  i dokvalifikacije i programe stručnog osposobljavanja


Trogodišnji i četvorogodišnji program za srednje stručno obrazovanje odraslih, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju će se izvoditi za sljedeća zanimanja:

Programi stručnog osposobljavanja će se izvoditi za sljedeća zvanja:


OPŠTI USLOVI ZA UPIS :

U programe srednjeg stručnog  obrazovanja odraslih mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis na program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacije, odnosno prethodno stečenu srednju stručnu spremu za programe prekvalifikacije i dokvalifikacije.

U programe stručnog osposobljavanja mogu se upisati kandidati koji imaju navršenih 18 godina života, psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa, završenu najmanje osnovnu školu za upis u program osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih lica i završenu srednju školu za program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za metal.

DOKUMENTI  POTREBNI ZA UPIS : 

  1. Prijava za upis ( popunjava se u Centru za obrazovanje)
  2. Originalno svjedočanstvo o:
  • završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije I stručno osposobljavanje za njegovatelja starijih i nemoćnih lica),
  • stečenoj srednjoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije i dokvalifikacije i osposobljavanja za operatera na CNC mašinama)

3.Rodni list ( original )

UPISNI ROK :

Upis polaznika će se vršiti u prostorijama Centra za obuku i obrazovanje odraslih u Trebinju u ulici Trebinjskih brigade 3,  od  8:00 do 16:00 časova.

PROCEDURA ZA UPIS:

Upis i dostava potrebnih dokumenata obavlja se u  Centru za obuku i obrazovanje odraslih u Trebinju u ulici Trebinjskih brigada 3, Trebinje od 08:00 do16:00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon:

066/114-592

059/223 – 255

e – mail: info@coot.ba od 8:00 do 16:00 časova.