IV Stepen

U Centru za obuku i obrazovanje odraslih u Trebinju ,,COOT“ obrazujemo polaznike za sticanje srednje stručne spreme četvrtog stepena i to u oblasti zdravstva, ekonomije, trgovine, šumarstva i ostalih djelatnosti.
Polaznici mogu da steknu srednju stručnu spremu, IV stepen, putem sljedećih programa:

Program prekvalifikacije
Obrazovanje je namijenjeno polaznicima koji već imaju završenu neku srednju školu, a žele da se prekvalifikuju za drugu vrstu zanimanja četvrtog stepena stručne spreme. Najčešće se radi o polaznicima koji su se školovali za zanimanja koja više nisu tražena na tržištu rada, te im prekvalifikacija pruža mogućnost za sticanje zvanja za neko od zanimanja četvrtog stepena i priliku za zaposlenje u zemlji ili inostranstvu.
Program je namijenjen i polaznicima sa završenom trogodišnjom školom zainteresovanim za upis na neki od fakulteta. Putem programa prekvalifikacije ovi polaznici stiču zvanje četvrtog stepena stručne spreme i, samim tim, pravo na prijavu za upis na neki od fakulteta.

Program dokvalifikacije ( doškolovavanja)
Obrazovanje je namijenjeno polaznicima sa navršenih 18 godina života koji su, tokom prethodnog obrazovanja, stekli diplomu trećeg stepena stručne spreme, a žele da steknu kvalifikaciju četvrtog stepena u istoj oblasti, na primjer šumar – šumarski tehničar, trgovac – trgovački tehničar i slično. Najčešće se radi o polaznicima kojima ostanak na određenom random mjestu podrazumijeva obrazovanje četvrtog stepena ili o polaznicima koji žele da konkurišu za upis na neki od fakulteta, te im je potrebna srednja stručna sprema četvrtog stepena.

Program kvalifikacije
Obrazovanje je namijenjeno polaznicima sa navršenih 18 godina života, sa prethodno završenom osnovnom školom, koji su se opredijelili za sticanje srednje stručne spreme četvrtog stepena u svrhu zaposlenja, ostanka na određenom random mjest za koje nemaju kvalifikaciju ili poboljšanja svog radnog statusa.
Obrazovanje je namijenjeno i polaznicima sa navršenih 18 godina života koji su započeli svoje srednjoškolsko obrazovanje, u okviru nekog zanimanja, ali ga nisu završili. Najčešće se radi o polaznicima koji su stekli nepotpuno obrazovanje (kvalifikaciju), te iz tog razloga ne mogu pronaći adekvatno zaposlenje ili im je ostanak na postojećem random mjestu ugrožen.

Za pregled zanimanja četvrtog stepena stručne spreme kliknite ovdje.

Opredjeljujući se za obrazovanje, opredjeljujete se za vlastiti razvoj.
Dobro došli!