Naziv programa: 
Srednje stručno obrazovanje odraslih

Vrsta programa:
Kvalifikacija, prekvalifikacija, dokvalifikacija

Struka:
Ekonomija, pravo, trgovina

Zanimanje:
Ekonomski tehničar
IV stepen stručne spreme

Kratak opis zanimanja:
Ekonomski tehničar je osoba koja je osposobljena za vođenje knjigovodstvenih i komercijalnih poslova, te poslova iz oblasti korespondencije, preduzetništva, poslovnog prava, menadžmenta, finansija, statistike. Samostalno može da obavlja određene bankarske poslove, popunjava različite obrasce, osposobljena je za rad u oblasti elektronskog poslovanja, posjeduje vještine poslovnog komuniciranja i saradnje sa klijentima.

Ciljevi programa:
• Sticanje znanja i vještina za obavljanje poslova ekonomskog tehničara;
• Razvijanje vještina poslovne komunikacije i socijalnih vještina;
• Razvijanje samostalnosti u radu i profesionalne saradnje sa kolegama i saradnicima.

Sadržaj programa:
Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

*Oznaka predmeta koji se izučava kao izborni predmet u IV razredu, u skladu sa zakonom.
****+ 1 čas za modul Kultura religija

Uslovi za upis:
U program obrazovanja za zvanje medicinski tehničar mogu se upisati kandidati koji imaju:

• Završenu osnovnu školu – program kvalifikacije;
• Predhodno završenu srednju stručnu spremu – program prekvalifikacije i dokvalifikacije;;
• Najmanje 18 godina.

Oblik izvođenja nastave:
Teorijska nastava se izvodi u prostorijama organizatora obrazovanja u vidu predavanja i konsultativne nastave. Nastava se pažljivo priprema a samo izvođenje prilagođava svakom polazniku, odnosno grupi kako bi što kvalitetnije savladali gradivo i stekli potrebna znanja.
Učionice su savremeno opremljene , te se u nastavi koriste očigledni nastavni materijali, projekcije i ostala nastavna pomagala koja olakšavaju polaznicima savladavanje gradiva.

Nastava informatike i poslovne informatika odvija se u savremeno opremljenom kabinetu informatike.
Vježbe, praktična nastavam, odvijaju se u kabinetu praktične nastave.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi prati mentor – diplomirani ekonomista, profesor praktične nastave.

Trajanje programa:
Trajanje programa zavisi od vrste programa i broja predmeta koji se uvrde kao razlika za polaznike upsane na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.
Termini za izvođenje teorijske i praktične nastave su fleksibilni i zavise od zahtjeva i obaveza kandidata.

Način provjere znanja:
• Praćenje rada kandidata i ocjenjivanje u toku trajanja programa u vidu pismene i usmene provjere teorijskog znanja.
• Praćenje i ocjenjivanje rada kandidata tokom praktične nastave.

Dokaz o završenom programu obrazovanja:
Kandidataima se izdaju svjedočanstva o završenim razredima kao i diploma o završenoj srednjoj školi nakon završetka školovanja.
Diploma je priznata kako kod nas tako i u inostranstvu.

Cijena: 
Određena zavisi od vrste programa kao i broja predmeta koji se utvrde kao razlika i u tom smislu je različita za svakog polaznika. Nakon uvida u dokumentaciju o prethodnom obrazovanju, polaznik može dobiti detaljnu informaciju o cijeni školovanja.